Malé Svatoňovice
mariánské poutní místo
„u studánky“
na úpatí Jestřebích hor

kostel Sedmi radostí Panny Marie


 

Přehled bohoslužeb a poutních slavností

 
  Neděle

10:30 hodin

 
  Úterý    
  Čtvrtek

18:00 hodin

 
  Sobota

8:30 hodin

     - pozor, pouze 1. sobotu v měsíci

     Podrobný rozpis bohoslužeb na tento týden naleznete zde .
 

     Každou neděli se slouží hlavní mše svatá v 10:30 hodin.

     Každou první sobotu v měsíci se zde věřící scházejí ke mši svaté v 8:30 hodin, kdy se modlí zvláště za rodiny, aby z nich vzešla povolání k duchovnímu stavu.

     Hlavní pouť se slaví v neděli po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, anebo v týž den, když neděle přijde na 15. srpen. Mše svaté o hlavní pouti se slouží dopoledne v 8:30 hodin, v 10:30 hodin a odpoledne ve 14 hodin.

     Poutní sezóna bývá od května do září. Poutníci dnes však přicházejí celoročně. Pro ohlášené zájezdy se slouží i mimořádné bohoslužby.

- o 0 O 0 o -

Sedm radostí Panny Marie

Zvěstování

Navštívení u Alžběty

Narození v Betlémě

Obětování Páně

Nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámě

Nanebevzetí

Korunování

- o 0 O 0 o -
 

  Send mail to svatonovice@seznam.cz with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001-2014 Kroulik, Rtyne v Podkrkonosi
Last modified: leden 1, 2014